Ανακοίνωση σχετικά με το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τη δημιουργία θυγατρικού φορέα

2010-11-25 17:11

  

    Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στο διαχωρισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Τ.Π. & Δανείων. Το Τ.Π. & Δανείων θα συνεχίσει να παρέχει τη δημόσια υπηρεσία της παρακαταθήκης ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η δημιουργία θυγατρικoύ πιστωτικού φορέα στον οποίο θα ενσωματωθούν οι σημερινές δραστηριότητες που αφορούν τραπεζικές εργασίες. Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Τ.Π. & Δανείων θα πραγματοποιηθεί ειδική μελέτη. Η νέα δομή αναμένεται να οδηγήσει σε αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του Οργανισμού. Διαβεβαιώνεται ότι με τις προαναφερόμενες αλλαγές δεν δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα ως προς το προσωπικό του Τ.Π. & Δανείων και τους όρους εργασίας του.

 

  • Υπουργείο Οικονομικών