Αριθ. Πρωτ. οικ. 30864 30.06.2011 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1η Ιουλίου 2011 του Προγράμματος «Καλλικράτης»

2011-07-06 14:40

Αριθ. Πρωτ. οικ. 30864 30.06.2011 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1η Ιουλίου 2011 του Προγράμματος «Καλλικράτης»