Επιστολή ΟΜΕΔ σχετικά με το Σχέδιο νόμου για τη διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών

2010-12-07 16:25

  

Επιστολή του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας προς την κα Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από 1η Δεκεμβρίου 2010
 

            Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2010

            Αριθμ. πρωτ.: 2119

 

Προς

κα Λούκα Κατσέλη

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κοινοποίηση
  • Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Δημοσθένη Δασκαλάκη

  • Πρόεδρο Γ.Σ.Ε.Ε., κ. Ιωάννη Παναγόπουλο

  • Πρόεδρο Σ.Ε.Β., κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο

  • Πρόεδρο Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο

  • Πρόεδρο Ε.Σ.Ε.Ε, κ. Βασίλη Κορκίδη

 

Θέμα: Σχέδιο νόμου για τη διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών

 

Κυρία Υπουργέ,

Επί του σχεδίου νόμου «Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών», δεδομένης της εμπειρίας μας στον Ο.ΜΕ.Δ., θεωρούμε χρήσιμο να σας γνωστοποιήσουμε ορισμένες παρατηρήσεις που κρίνουμε αναγκαίες για την καλύτερη λειτουργία της μελετώμενης αναδιάρθρωσης του θεσμού.

 

1. Θέματα που αφορούν την προσβολή των Διαιτητικών Αποφάσεων

Κατά το ισχύον δίκαιο και κατά πάγια νομολογία των δικαστηρίων, οι Διαιτητικές Αποφάσεις προσβάλλονται μόνο για τυπικούς λόγους. Η διατύπωση του άρθρου 3, παρ. 8, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει κύμα προσφυγών επί θεμάτων ουσίας. Ο κίνδυνος αυτός ενισχύεται και από την ευρύτητα διατύπωσης του άρθρου 1, παρ. 3, το οποίο εισάγει νομικές έννοιες (ανεξαρτησία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα,) οι οποίες ούτως ή άλλως αποτελούν βασικές αρχές του από 20ετίας ισχύοντος Κανονισμού Κατάστασης Μεσολαβητών – Διαιτητών, (άρθρο 5, Κώδικας Δεοντολογίας). Η πρόταξη αυτών των εννοιών στο άρθρο 1 παρ. 3 είναι δυνατόν να δημιουργήσει νομικά ζητήματα τα οποία θα κληθούν να επιλύσουν τα αρμόδια δικαστήρια νοθεύοντας για μία ακόμη φορά την έννοια των θεσμών Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Η σύντμηση των προθεσμιών είναι πρακτικά ανεφάρμοστη και η μη τήρησή τους δεν έχει συνέπειες.

 

2. Θέματα Μεσολάβησης – Διαιτησίας

Η αποκατάσταση της ασυμμετρίας αναφορικά με τη μονομερή προσφυγή στην Διαιτησία καθιστά περιττή τη διατύπωση του άρθρου 3, παρ. 7 (αναστολή άσκησης δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα ημερών από την ημέρα προσφυγής).

Η πρόωρη λήξη της θητείας των Μεσολαβητών – Διαιτητών και μάλιστα αζημίως ενδέχεται να δημιουργήσει δικαστική εμπλοκή του Οργανισμού (άρθρο 4, παρ. 12 β). Επιπροσθέτως παραγνωρίζεται η πολλαπλή επένδυση του Οργανισμού στο Σώμα Μεσολαβητών – Διαιτητών.

Σημειωτέον ότι ο χρόνος λήξης αυτής της σχέσης και της ανάληψης των καθηκόντων των νέων Μεσολαβητών - Διαιτητών είναι σαφές ότι θα δημιουργήσει κενά και δυσλειτουργίες στο θεσμό (άρθρο 3 παρ. 7).

 

3. Θέματα που συναρτώνται με το Διοικητικό Συμβούλιο

α. Ο τρόπος επιλογής του εκπροσώπου της Ακαδημαϊκής Κοινότητας συνιστά στο παρόν σχέδιο κατάφωρη παραβίαση του αυτοδιοίκητου των ελληνικών Πανεπιστημίων και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.(άρθρο 4, παρ. 3, εδ. δ)

β. Ας μας επιτραπεί, λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας, να σας υποδείξουμε ότι, η παρ. 3 εδ. α και β του άρθρου 4 θα δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα ενώ ταυτοχρόνως θα τεθεί εν αμφιβόλω η ανεξαρτησία του Οργανισμού. Αντιθέτως η προηγούμενη ρύθμιση του ν. 1876/90 (άρθρο 17, παρ. 1, εδ. 5) διασφάλιζε την ανεξαρτησία και την λειτουργικότητα του Οργανισμού.

γ. Η μη δυνατότητα επανεκλογής των τακτικών μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 4, παρ. 12, εδ. α) περιορίζει ανεπίτρεπτα και αδικαιολόγητα την αυτονομία των εχόντων δικαίωμα υπόδειξής τους.

δ. Γενικώς το σχέδιο νόμου εισάγει την ανισότητα της ψήφου των μελών του Δ.Σ. ενώ συγχρόνως παραβιάζεται «σε ορισμένες περιπτώσεις» η μυστικότητα της ψήφου (βλ. γενικώς άρθρ. 4).

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.

 

Γεώργιος Φ. Κουκουλές

Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου