Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη συμβούλων για τις στρατηγικές επιλογές του Δημοσίου για το τραπεζικό σύστημα

2010-08-27 12:58

Η Κυβέρνηση θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προωθήσει τη στρατηγική του αναδιάρθρωση.

Σε αυτό το πλαίσιο η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε την ανάθεση σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς συμβούλους του έργου του προσδιορισμού και της αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών του Δημοσίου, της αποτίμησης των συμμετοχών του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα, και της αξιολόγησης των συνεπειών των διαφορετικών επιλογών στο τραπεζικό σύστημα, ιδιαιτέρως από την άποψη της αποτελεσματικότητας και χρηματοπιστωτικής ευστάθειας.

Οι σύμβουλοι που έχουν επιλεγεί είναι οι: Deutsche Bank AG London Branch, HSBC BANK PLC και Lazard Freres SAS.