Περαίωση στο παρά πέντε ζητεί το ΕΒΕΑ

2009-07-14 11:44

Tη δυνατότητα περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών τους υποθέσεων σε όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση εγκαίρως ζητεί με επιστολή στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Ι. Παπαθανασίου, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κ. Μίχαλος.

Συγκεκριμένα προτείνει οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να περαιώσουν δύο ημέρες πριν από την έναρξη του τακτικού ελέγχου, σε διαφορετική περίπτωση ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος στην επιστολή του η δυνατότητα ένταξης των επιχειρήσεων στην περαίωση, μετά και από τις παρατάσεις που δόθηκαν, έληξε τελειωτικά στις 30 Ιουνίου 2009.
Επομένως, με τη λήξη της προθεσμίας του Ν. 3763/2009, δηλ. της 30-6-2009 και εντός 10ημέρου από την ημερομηνία κοινοποίησης του μηχανογραφικού εκκαθαριστικού σημειώματος και μη αποδοχής του, πρακτικά σταματά η περαίωση και οι φορολογικές υποθέσεις παραμένουν στις ΔΟΥ ως ανέλεγκτες. Ετσι, πλέον, η αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχων θα εκδώσει σχετική Εγκύκλιο Διαταγή με την οποία θα δώσει οδηγίες στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ - Ελεγκτικά Κέντρα) για τον άμεσο έλεγχο των φορολογικών υποθέσεων.

Εκτιμάται ότι από τα τελευταία εκδοθέντα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα περαίωσης μεγάλος αριθμός (ίσως πάνω από 100 - 150 χιλιάδες) δεν έχουν γίνει αποδεκτά. Εκτιμάται, επίσης, ότι η μέση απόδοση της περαίωσης ανά υπόθεση θα μπορεί να κυμαίνεται από 2.000 - 4.000 ευρώ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

Επειδή το βασικό αιτιολογικό της περαίωσης αυτής ήταν κυρίως η άρση των εκκρεμοτήτων, η αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού των παραγραφόμενων υποθέσεων, η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, επικουρικά η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων αλλά και τα αιτήματα των φορέων, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος προς τον υπουργό, κ. Γιάννη Παπαθανασίου, προτείνει:
- Σε όσους φορολογούμενους έχουν κοινοποιηθεί τα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης να μπορούν να περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τα σημειώματα αυτά, πριν από την έναρξη του τακτικού ελέγχου και εντός 2 ημερών από τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων από τα συνεργεία του τακτικού ελέγχου. Η δυνατότητα αυτή θα μπορεί να περιέχεται στην εγκύκλιο διαταγής που θα εκδοθεί για τον έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.

Παράμετροι που οδηγούν στην πρόταση αυτή είναι:

α) Μερικοί φορολογούμενοι λόγω της καλοκαιρινής σαιζόν (όπως ξενοδοχεία, ταβέρνες, εξοχικά κέντρα, είδη εστίασης κ.λπ.) θα μπορούν να ανταποκριθούν στα σημειώματα περαίωσης που στο παρελθόν δεν αποδέχθηκαν λόγω οικονομικής δυσπραγίας ή ακόμα από αδιαφορία ή και κακή ενημέρωση.

β) Θα αρθεί σημαντικός αριθμός φορολογικών υποθέσεων άμεσα χωρίς έλεγχο, έτσι ώστε ο φορολογικός έλεγχος να επικεντρωθεί σε εκείνους που δεν αποδέχονται τα ειδικά εκκαθαριστικά, ενώ συγχρόνως θα προκύψει και δημοσιονομικό όφελος.

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισημαίνει ότι με την πρόταση αυτή δεν θα υπάρξει ανάσχεση του τακτικού φορολογικού ελέγχου, καθώς ο φορολογικός έλεγχος δεν θα σταματήσει στην περίπτωση μη αποδοχής του εκκαθαριστικού σημειώματος από μέρους των φορολογουμένων. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις 31.12.2009 παραγράφονται 4 χρήσεις, ήτοι χρήσεις 2000 - 2001 - 2002 - 2003 (οι 3 πρώτες χρήσεις κατά παράταση, άρθρο 29 Ν. 3697/2008 και η τελευταία χρήση κανονικά) και έτσι πλέον μέχρι τέλους του έτους 2009 θα υπάρχει εντονότατο πρόβλημα παραγραφής και ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.

Πηγή Κέρδος