Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5014815 ΕΞ2011 01.04.2011 Σχετικά με την παράδοση επιβατικών αυτοκινήτων προοριζομένων να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης.

2011-04-06 14:17

Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5014815 ΕΞ2011 01.04.2011 Σχετικά με την παράδοση επιβατικών αυτοκινήτων προοριζομένων να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης.