Υπ. Οικονομικών Αρ. Πρωτ. ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 21.02.2011 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2011/11.02.11(ΦΕΚ 246/Β΄) Κ.Υ.Α σχετικά με τα κίνητρα της αντικατάστασης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.