Αριθμός Πρωτ. Δ17 Δ 5013955 ΕΞ 2011 28.03.2011 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α..

2011-04-12 13:40

Αριθμός Πρωτ. Δ17 Δ 5013955 ΕΞ 2011 28.03.2011 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α..