Αριθμός Πρωτ. Δ13,ΦΜΑΠ,1056929,ΕΞ 12.04.2011 Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) ετών 1997 – 2007.

2011-04-13 15:58

Αριθμός Πρωτ. Δ13,ΦΜΑΠ,1056929,ΕΞ 12.04.2011 Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) ετών 1997 – 2007.