Αριθμός Πρωτ. Δ18Α 5032442 ΕΞ 2011 25.07.2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Ν. 2743/99 (ΦΕΚ 211/Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ

2011-08-26 12:51

Αριθμός Πρωτ. Δ18Α 5032442 ΕΞ 2011 25.07.2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Ν. 2743/99 (ΦΕΚ 211/Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ).