Αριθμός Πρωτ. Δ17Δ 5018787 ΕΞ 2011 21.04.2011 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του ΦΠΑ.

2011-04-21 13:06

Αριθμός Πρωτ. Δ17Δ 5018787 ΕΞ 2011 21.04.2011 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του ΦΠΑ.