Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5018346 ΕΞ2011 18.04.2011 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α)

2011-04-19 16:18

Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5018346 ΕΞ2011 18.04.2011 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α)