Αρ. Πρωτ. οικ. 29104 16.06.2011 Αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων, βεβαίωση οφειλών και συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλετών των Δήμων και των Περιφερειών.

2011-06-22 15:04

Αρ. Πρωτ. οικ. 29104 16.06.2011 Αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων, βεβαίωση οφειλών και συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλετών των Δήμων και των Περιφερειών.