Αριθμός Πρωτ. Δ1Α1041720ΕΞ2011 15.03.2011 Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών."

2011-03-30 15:17

Αριθμός Πρωτ. Δ1Α1041720ΕΞ2011 15.03.2011 Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών."