Αριθ. Πρωτ.: 2119.3/ 05 /11 14.03.2011 Βεβαίωση Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής.

2011-09-05 12:45

Αριθ. Πρωτ.: 2119.3/ 05 /11 14.03.2011 Βεβαίωση Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής.