Α.Π.: Φ.80020/οικ.20741/605 07.09.2011 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 47 του ν.3996/2011

2011-09-08 12:36

Α.Π.: Φ.80020/οικ.20741/605 07.09.2011 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 47 του ν.3996/2011