Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094 24.03.2011 Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Περιφερειών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ

2011-03-30 11:42

Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094 24.03.2011 Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Περιφερειών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ