Αρ. Πρωτ. οικ. 2 / 22717 / 0094 09.03.2011 Υποβολή οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της αριθμ. 2014380/377/0026/ 27-2-1998 (ΦΕΚ 284/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

2011-03-30 11:44

Αρ. Πρωτ. οικ. 2 / 22717 / 0094 09.03.2011 Υποβολή οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της αριθμ. 2014380/377/0026/ 27-2-1998 (ΦΕΚ 284/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.