Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 11.08.2011 Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) <<Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις>>. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

2011-08-30 09:09

Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 11.08.2011 Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄)  <<Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις>>. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ