Αριθμός Πρωτ. Φ.10035/οικ.18732/716 16.08.2011 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του νόμου 3996/2001 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

2011-08-17 15:41

Αριθμός Πρωτ. Φ.10035/οικ.18732/716 16.08.2011 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του νόμου 3996/2001 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.