Α. Π. Φ.80000/οικ. 18510/1227 16.08.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 3996/2011.

2011-08-16 16:10

Α. Π. Φ.80000/οικ. 18510/1227 16.08.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 3996/2011.