Αριθμός Πρωτ. οικ. 16287/1375 07.09.2011 Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ.

2011-09-07 14:55

Αριθμός Πρωτ. οικ. 16287/1375 07.09.2011 Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ.