Αρ. Πρωτ.: Δ161113067 ΕΞ 2011 05.08.2011 Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

2011-09-09 10:22

Αρ. Πρωτ.: Δ161113067 ΕΞ 2011 05.08.2011 Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).