Αρ. Πρωτ. οικ. 14277/59 27.07.2011 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο.

2011-08-10 15:49

Αρ. Πρωτ. οικ. 14277/59 27.07.2011 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο.