Οι αλλαγές στο Ε1 Φορολογικού έτους 2015 είναι οι εξής:

2016-02-02 23:13

Οι αλλαγές στο Ε1 Φορολογικού έτους 2015 είναι οι εξής:

Την απόφαση της κυβέρνησης για πλήρη φορολογική εξομοίωση των εγγάμων συζύγων με τα ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης αποτυπώνει το έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης.

Ειδικότερα, τα - ετερόφυλα και ομόφυλα - ζευγάρια που συνδέονται με σύμφωνα συμβίωσης εφόσον έχουν και προστατευόμενα τέκνα καθίστανται δικαιούχοι επιδομάτων τέκνων, ενώ για να κριθεί εάν είναι δικαιούχοι διαφόρων άλλων κοινωνικών επιδομάτων (επιδόματος θέρμανσης, επιδότησης ενοικίου κ.λπ.) θα λαμβάνονται υπόψη και γι' αυτούς τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τους έγγαμους, τα οποία είναι υψηλότερα από αυτά που ισχύουν για τους άγαμους.

Επιπλέον οι έχοντες συνάψει σύμφωνα συμβίωσης δικαιούνται και πιο υψηλών αφορολογήτων ορίων για αγορά πρώτης κατοικίας, γονικές παροχές και δωρεές ακίνητης περιουσίας σε σύγκριση με τους άγαμους, καθώς και σ' αυτές τις περιπτώσεις εξομοιώνονται με τους έγγαμους.

Χωρίς τον κωδικό 049 του πίνακα 7 στον οποίο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωναν τα προηγούμενα χρόνια την συνολική αξία των αποδείξεων που είχαν μαζέψει, προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση φόρου έως και 2.100 ευρώ, αναμένεται να εκδοθεί από το υπουργείο Οικονομικών το νέο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Στον υποπίνακα Δ2 έχει προστεθεί ο κωδικός 125 και 126 όπου θα μεταφέρονται από το έντυπο Ε2 τα ανείσπρακτα εισοδήματα από ενοίκια.

Τρεις αλλαγές επέρχονται στον πίνακα Ε όπου δηλώνεται το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Έχουν διαγραφεί οι κωδικοί 825 και 826 όπου πέρυσι δηλωνόταν το καθαρό εισόδημα από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ΚΦΕ. Επίσης, έχουν διαγραφεί και οι κωδικοί 827 και 828 με τον φόρο που παρακρατήθηκε για τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Δεν υπάρχουν οι κωδικοί 123 και 124 με την αγοραία αξία κτίσματος σε γη του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 λήγει στις 30 Απριλίου 2016.