ΟΓΑ Oικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Α΄ Διμ. 2011

2011-02-07 14:30

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο.Γ.Α.

    Δελτίο Τύπου

    Αθήνα, 7.02.2011

    Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

    Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Α΄ Διμήνου 2011, θα καταβληθούν σε 427.300 οικογένειες το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου έως και 17 Φεβρουαρίου 2011.

    Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 128.423.606,40 €.

 

Πηγή ΟΓΑ