ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 6 28.09.2010 Μητρώο Εργοδοτών – Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Α΄ εξαμήνου 2010. Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004