ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 05.09.2011 α) Αυτεπάγγελτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης β) Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 2011 – Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων

2011-09-07 12:19

ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 05.09.2011 α) Αυτεπάγγελτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης β) Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 2011 – Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων