ΟΓΑ Αριθμός Πρωτ. 29474 08.06.2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Λ.Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.

2011-06-20 11:01

ΟΓΑ Αριθμός Πρωτ. 29474 08.06.2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Λ.Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.