Μελέτη του Ο.Ε.Ε. για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.

2010-09-01 13:14

 «Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες αναμένεται να αποτελέσουν καταλύτη για σημαντικές εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα». Πρόκειται για ένα από τα βασικά συμπεράσματα της ολοκληρωμένης μελέτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με τίτλο «Η μορφολογία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση: οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις» η οποία παρουσιάστηκε σήμερα Τετάρτη 30 Ιουνίου σε εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στη μελέτη, που εκπονήθηκε από διακεκριμένους Καθηγητές Πανεπιστημίου και Οικονομολόγους, παρουσιάζεται λεπτομερώς η εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου κατά την τελευταία δεκαετία. Μεταξύ άλλων αναλύεται:

• -η κεφαλαιακή διάρθρωση
• -το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων
• -τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων
• -πως επηρεάστηκαν οι ελληνικές τράπεζες από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση
• -ο δανεισμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων
• -τα προβλήματα υπερχρέωσης

Παράλληλα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η υπερχρέωση συγκεκριμένων τμημάτων του πληθυσμού, η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών ενώ αναλύονται και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

    Βασικά Συμπεράσματα