Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχεια της έγκρισης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων ξεκίνησε τη διασύνδεση του αρχείου των λογιστών φοροτεχνικών με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για το νέο ΤΑΧΙSNET.

2011-01-11 15:52

  

    Με αφορμή τη διασύνδεση του αρχείου των λογιστών φοροτεχνικών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, παρακαλούμε να ελέγξετε τον αριθμό Φορολογικού σας μητρώου και να γνωρίσετε τον ακριβή αριθμό στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με αυτό του αρχείου του ΟΕΕ.

 

Συνάδελφισσες/οι Φοροτέχνες Λογιστές,
    Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχεια της έγκρισης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων ξεκίνησε τη διασύνδεση του αρχείου των λογιστών φοροτεχνικών με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για το νέο ΤΑΧΙSNET.
    Η πιστοποίηση στην πορεία θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους μας να πετύχουμε την αναγνώριση και την αναβάθμιση του επαγγέλματος. Προς την κατεύθυνση αυτή θα εργαστούμε με την συμμετοχή σας.
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.
Πελοπίδας Καλλίρης

 

Eπιβεβαίωση του ΑΦΜ σας (κάντε κλικ εδώ)

 

Πηγή: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας