Οδηγίες συμπλήρωσης δηλώσεων - εντύπων οικονομικού έτους 2013 Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9, Φ01-010, Φ01-012, ΦΠΑ Φ1 Φ2 Φ4 Φ5,VIES, ΦΜΥ, ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, Αυτοέλεγχος ν.3296/2004, Αναμόρφωση Δηλώσεων, κλπ...

2013-05-27 12:42

    Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους του άρθρου 7.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/forologikos-odigos/