ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 98 7/10/2009 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του ΠΔ 258/05

2009-10-07 17:08

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                     Οργανισμός                                          ΑΘΗΝΑ,   7/10/2009

                                     Ασφάλισης

    Ο.Α.Ε.Ε.                   Ελευθέρων                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ5/52/97634

                                     Επαγγελματιών                                           

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                     ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ        : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                    

                         10432 ΑΘΗΝΑ                                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :      98

ΠΛΗΡ.           : Μ. ΜΥΤΑΚΗ-ΜΠΟΥΡΛΗ                       

ΤΗΛ.              : 210 - 5285580                                  

FAX               : 210 - 5229840                                     

 

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του ΠΔ 258/05»

           

            Στο άρθρ. 18 παρ. 4 του ΠΔ 258/05, αναφέρεται ότι:

            “Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στα καταργούμενα Ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και δεν επιστρέφονται ασφαλιστικές εισφορές με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής και δεν υπάρχει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο”.

            Διευκρινίζουμε ότι με τη διάταξη αυτή, ο Νομοθέτης έδωσε λύση για τα προβλήματα, που θα δημιουργούνταν με την ενοποίηση των Ταμείων κατά τη μεταβατική περίοδο, διότι στα καταργηθέντα Ταμεία δεν εφαρμόζονταν η ίδια πρακτική για τη νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

            Για το λόγο αυτό η διάταξη αναφέρεται αποκλειστικά στη νομιμοποίηση εισφορών, που κατά την ενοποίηση των Ταμείων, είχαν ήδη καταβληθεί, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα να καταβληθούν εκ των υστέρων εισφορές, που αφορούν τα μέχρι τον 12/06 χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις, που υπάρχουν κενά (απλήρωτα) διαστήματα.

            Στις περιπτώσεις ύπαρξης κενών πληρωμής, η πράξη διαγραφής θα αναφέρεται και στα κενά διαστήματα, όπως στο παράδειγμα, που ακολουθεί.

            Παράδειγμα

            Ασφαλισμένος φέρεται εγγεγραμμένος σε καταργηθέν Ταμείο από 1/1/95.

            Το επάγγελμα, με το οποίο ασφαλίστηκε, διεκόπη τον 2/03 χωρίς να έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα αίτηση του ασφαλισμένου για διαγραφή από την ασφάλιση.          

            Κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές από 1/95-12/03, από 3/04-6/04 και από 1/06-4/07.

            Στην περίπτωση αυτή, η πράξη διαγραφής θα πρέπει να ορίζεται ως εξής:

            Διαγράφεται από 1/1/04 έως 2/04, από 7/04 έως 12/05 και οριστικά διαγράφεται από 1/1/07.

            Οι πράξεις διαγραφής, ακόμη και αν περιλαμβάνουν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του ΠΔ 258/05, θα πρέπει να διενεργούνται κανονικά από τα Περιφερειακά Τμήματα και σε καμία περίπτωση δεν θα διαβιβάζονται για διενέργεια με το σκεπτικό της αναγνώρισης χρόνου.

            Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι οι διατάξεις του ΠΔ 258/05 έχουν εφαρμογή σε όλους τους ασφαλισμένους “νέους” και “παλαιούς” εκτός των περιπτώσεων, που υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τους “νέους”.

            Κατά συνέπεια, το άρθρ. 18, παρ. 4, που αναλύουμε σήμερα, θα εφαρμόζεται και για τις δύο κατηγορίες ασφαλισμένων.

            Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

                                             

   Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

   Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                                             

                                                                                           Ακριβές Αντίγραφο

                                                                       Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                            ΙΩΑΝΝΑ    ΜΑΡΙΑ