ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 92 Μη αποδοχή ΑΜΚΑ και ΚΚΑ από ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΑΕΕ

2009-09-21 16:59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡ. ΑΠΑΣΧ. & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                                 Αθήνα, 21/09/2009
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          Αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΑΣΦ Φ34/70/ 91257
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ                                
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 -10432                                                              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 92                                                       
ΠΛΗΡΟΦ.:Ν. ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦ.: 210-5285578-579
FAX.: 210 -5243372                   
ΘΕΜΑ: «ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΙ Κ.Κ.Α. ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.»    

        Μετά από αιτήσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίες υποβλήθηκαν στα περιφερειακά τμήματα του Οργανισμού και αφορούσαν την εξαίρεσή τους από το σύστημα ασφάλισης του Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ., επικαλούμενοι λόγους παραβίασης α) θρησκευτικής και β) συνταγματικής συνείδησης, το Τμήμα Μητρώου απέστειλε σχετικό ερώτημα προς τη Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

       Η Γ.Γ.Κ.Α., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 20237/1173/Φ80321/31-08-09 έγγραφό της, το οποίο σας επισυνάπτουμε, μας γνωστοποίησε την απάντησή της, η οποία πρέπει να δίνεται στους αιτούντες εξαίρεση από σύστημα του Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.

       Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση που ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του Οργανισμού υποβάλλουν παρόμοιες αιτήσεις στα Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε., η απάντηση θα είναι πανομοιότυπη με την αυτή του Υπουργείου.

Για τη διευκόλυνση των Περιφερειακών Τμημάτων και την αμεσότερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, συνημμένα σας διαβιβάζουμε πρότυπο απάντησης σε σχετικά ερωτήματα.

       Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.7791/245/Φ80321/30-03-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Καμία μεταβολή στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο δεν αλλάζει τον Α.Μ.Κ.Α. μετά την 1-6-2009, ο οποίος παραμένει σταθερός και αμετάβλητος και προσδιορίζει για πάντα ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο».

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραπάνω ώστε να επιτευχθεί η ενιαία αντιμετώπιση του θέματος.

     Για κάθε πρόσθετη πληροφορία είμαστε στην διάθεσή σας.

 

Συν:  Ένα (1) έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. προς ενημέρωση

         Ένα (1) πρότυπο έγγραφο απάντησης σε αίτηση

 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                                                                    

                                                         Ακριβές Αντίγραφο

                                       Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                           ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ