ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 83/2009 ΘΕΜΑ: «Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών με Γραμμάτιο Είσπραξης»

2009-09-01 17:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΘΗΝΑ  1/09/2009                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ14/26/84561

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

             Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                                     

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ                                                    ΠΡΟΣ:   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                         

ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ                                        

ΤΗΛΕΦ: 210 5229978                                                           

FAX: 210 5285599                                                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 83

 

ΘΕΜΑ: «Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών με Γραμμάτιο Είσπραξης».

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθμ. 56/2007 εγκύκλιος.

            2. Το αριθμ. ΔΙΕΣ/Φ17/2/36066/3-5-2007 έγγραφό μας.

            3. Τα αριθμ. 2134/16-3-2007 και 2458/28-3-2007 έγγραφα της ΗΔΙΚ.Α Α.Ε.

            4. Το αριθμ. ΔΙΕΣ/Φ17/7/122515/26-11-2008 έγγραφό μας.

 

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο και τα έγγραφά μας σας είχαν δοθεί οδηγίες σχετικά με την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών - έλεγχο - καταχώρηση αυτών κλπ.

Με την παρούσα εγκύκλιο συμπληρώνονται οι παραπάνω οδηγίες ως εξής:

1.    Ο Προϊστάμενος του Περ/κου Τμήματος υποχρεούται σε καθημερινό έλεγχο όλων των διαχειριστών και την υπογραφή του σχετικού παραστατικού κατάθεσης των χρημάτων στην Ε.Τ.Ε. μετά την επιστροφή του Ταμία από την Τράπεζα.

2.    Στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει κατάθεση των χρημάτων στην Ε.Τ.Ε. για συγκεκριμένους λόγους (π.χ. βλάβη μηχανογραφικού συστήματος Ε.Τ.Ε., απεργία κλπ.) να βεβαιώνονται εγγράφως προς το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της Δ/νσης οι λόγοι από τον Προϊστάμενο του Περ/κου Τμήματος και να γίνεται προσπάθεια αναζήτησης πλησιέστερου υποκαταστήματος Ε.Τ.Ε. για την κατάθεση. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό τότε θα γίνεται η κατάθεση την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τα ανωτέρω πρέπει να τύχουν άμεσης εφαρμογής με την λήψη της παρούσης, καθώς και να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι της μονάδας σας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ