ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 57/2009 ΘΕΜΑ:“ Αξιώσεις του Ο.Α.Ε.Ε κατά τρίτων υπευθύνων ατυχημάτων σε ασφαλισμένους του Οργανισμού ”

2009-06-01 17:28

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  &   ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ  ΜΕΧΡΙ………                                                            

                                                                                                       ΑΘΗΝA 1/6/2009

 Ο.Α.Ε.Ε                                                          Αριθ  Πρωτ ΔΙΠΑΣΘ/Φ64/ 24 / 56046

                                  

 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΡΟΧΩΝ ΄

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ                          ΠΡΟΣ:  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣ  &  ΕΞΩΝ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ                             

 ΤΑΧ  Δ/ΝΣΗ  : ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ   05                                                

 ΠΛΗΡ :  Μ. ΡΗΓΑ                                      

 ΤΗΛ :     210 5274421                                                                         

 FAX   :   210 5234435                                                                                            

                                                                                                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :57

                                                                     

ΘΕΜΑ :  “ Αξιώσεις του Ο.Α.Ε.Ε κατά τρίτων υπευθύνων ατυχημάτων σε ασφαλισμένους του Οργανισμού  ”

 

ΣΧΕΤ:   Η  αριθ΄ 106/16-10-2007 εγκύκλιος

 

          Με την ανωτέρω σχετική  εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες και καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά   που  απαιτούνται προκειμένου να εγείρονται οι αξιώσεις  του ΟΑΕΕ  κατά   τρίτων , υπευθύνων ατυχημάτων .

          Μεταξύ των ως άνω δικαιολογητικών είναι η Δήλωση Ατυχήματος που υποβάλλεται  από  τον  ασφαλισμένο.

          Με την παρούσα εγκύκλιο σας αποστέλλουμε την αριθ΄3388/18-5-09 γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Νομικών Υπηρεσιών του  ΟΑΕΕ  , σύμφωνα με την οποία η κατά τ΄ανωτέρω προβλεπόμενη  δήλωση ατυχήματος πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία – δηλ. τα αναγραφόμενα στην γνωμοδότηση - προκειμένου  ο Οργανισμός  να έχει μια πιο πλήρη  εικόνα του ατυχήματος και των ενεργειών του   ασφαλισμένου  του.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή της γνωμοδότησης σε ανάλογες περιπτώσεις.

 Συν/να : 1 γνωμοδότηση

                                                               Ο

                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                             Ακριβές Αντίγραφο

                                                  Κ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

                                                                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

                                                                                                                   Ι. ΜΑΡΙΑ