OAEE Εγκύκλιος 37 ΘΕΜΑ: «Περί της εγγραφής / διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών»

2010-05-17 14:09

                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                                     Οργανισμός                                                  ΑΘΗΝΑ,  6/5/2010

                                     Ασφάλισης

    Ο.Α.Ε.Ε.                   Ελευθέρων                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/59/42607                

                                     Επαγγελματιών                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ        : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                         ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                    

                         10432 ΑΘΗΝΑ                                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 37

ΠΛΗΡ.           :  Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ                                         

ΤΗΛ.              : 210 - 5285569                                            

FAX               : 210 - 5229840                                  

                                                                                       

ΘΕΜΑ : «Περί της εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του

                  ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών»

ΣΧΕΤ. : «Η αρ. 93/09 εγκύκλιος»

 

 

            Σε συνέχεια των αναφερομένων στην ενότητα Β της εγκυκλίου 93/09 για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κρίθηκε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία εγγραφής/διαγραφής τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού.

            Όπως αναφέρθηκε στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές ασκούν εργασίες διεξαγωγής συναλλαγών με Μέλη  (Χρηματιστηριακές Εταιρείες) των οργανωμένων αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

            Για την εκτέλεση των εργασιών τους οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (ΠΔΑ) ή οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων (ΠΔΠ), οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από Μέλος του Χ.Α., ορίζονται ως χρήστες που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΟΑΣΗΣ) για την εισαγωγή εντολών.

            Κάθε χρήστης τερματικού σταθμού του Μέλους διαθέτει διαφορετικό κωδικό αριθμό στο ΟΑΣΗΣ που του χορηγείται από το Χρηματιστήριο. Για το άνοιγμα κάθε κωδικού το Μέλος (η Χρηματιστηριακή εταιρεία) οφείλει να υποβάλλει αίτηση στο Χ.Α. Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν το Χ.Α. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των γνωστοποιηθέντων από αυτά στοιχείων, βάσει των οποίων ανοίχτηκαν οι κωδικοί διαπραγμάτευσης.

            Επειδή τα εν λόγω πρόσωπα δεν κάνουν έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ και επειδή στην περίπτωση αυτή η έναρξη της ασφαλιστικής σχέσης αρχίζει από την πραγματική άσκηση του επαγγέλματος (άρθρο 9 Π.Δ. 258/05), δηλ. την ενεργοποίηση του κωδικού Χρήστη στο ΟΑΣΗΣ, ως ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας θα λογίζεται η ημερομηνία ενεργοποίησης του κωδικού, βάσει ενημερωτικού εγγράφου που θα χορηγεί στον ενδιαφερόμενο το Χρηματιστήριο, στο οποίο θα αναφέρονται εκτός από την ημερομηνία ενεργοποίησης του κωδικού, τα στοιχεία του Μέλους του Χ.Α. και τα στοιχεία του χρήστη.

            Ομοίως για τη διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού θα πρέπει να προσκομίζεται αντίστοιχο ενημερωτικό έγγραφο του Χρηματιστηρίου με την ημερομηνία απενεργοποίησης του Κωδικού Χρήστη και τα στοιχεία του Μέλους και του χρήστη.

            Το Χ.Α. όταν ενημερώνεται από τον Χρήστη ή το Μέλος για επικείμενη απουσία του χρήστη (π.χ. ασθένεια), απενεργοποιεί προσωρινά τον κωδικό του συγκεκριμένου χρήστη για το διάστημα της απουσίας του. Για χρονικό  διάστημα μεγαλύτερο του μηνός απενεργοποίησης του κωδικού, ο Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και θα τίθεται προσωρινή διακοπή της ασφάλισης (κωδ. 7), αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το προαναφερόμενο ενημερωτικό έγγραφο του Χ.Α. για την απενεργοποίηση του κωδικού. Ευνόητο είναι ότι όταν ο κωδικός ενεργοποιηθεί, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του Χ.Α. προκειμένου να συνεχίσει κανονικά την ασφάλισή του.

            Στην περίπτωση που ο Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής σταματήσει τη συνεργασία του με ένα Μέλος του Χ.Α. και αρχίσει να συνεργάζεται με άλλο Μέλος, απενεργοποιείται ο αρχικός κωδικός του και λαμβάνει νέο κωδικό χρήστη. Ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις μεταβολές της δραστηριότητας και των προσωπικών στοιχείων των εν λόγω προσώπων.

            Ύστερα από συνεννόηση με το Σύνδεσμό Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), η διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των εν λόγω προσώπων θα έχει ως εξής:

            Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται για προσωρινή εγγραφή στο αρμόδιο Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ, βάσει της έδρας του Μέλους του Χ.Α. με το οποίο συνεργάζονται και θα τους χορηγείται σχετική βεβαίωση, όπως για τις περιπτώσεις των επαγγελματιών που επιθυμούν να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Κατόπιν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν τη βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στο Μέλος του Χ.Α. (Χρηματιστηριακή εταιρεία), το οποίο βεβαιωμένο πλέον για την ασφάλιση των υποψηφίων χρηστών θα καταθέτει αίτηση στο Χ.Α. για ενεργοποίηση κωδικού χρήστη στο ΟΑΣΗΣ.

            Στη συνέχεια, οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (ΠΔΑ) ή οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων (ΠΔΠ) έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν εντός μηνός από την προσωρινή εγγραφή ενημερωτικό έγγραφο του Χ.Α. για την ενεργοποίηση του κωδικού, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Εάν δεν προσκομιστεί το εν λόγω έγγραφο εντός της προθεσμίας, το αρμόδιο Περ/κό τμήμα θα προχωρά σε αυτεπάγγελτη εγγραφή.

            Τόσο στην προσωρινή βεβαίωση εγγραφής, όσο και στην Πράξη εγγραφής ως έδρα της δραστηριότητας των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών θα τίθεται, όπως προαναφέρθηκε, η έδρα του Μέλους του Χ.Α. (δηλ. της Χρηματιστηριακής Εταιρείας) στην οποία δραστηριοποιούνται οι προαναφερόμενοι ως  χρήστες του τερματικού σταθμού. Ως στοιχείο προσδιορισμού της έδρας θα προσκομίζεται βεβαίωση του Μέλους (της Χρηματιστηριακής Εταιρείας) ότι συνεργάζεται με τον συγκεκριμένο Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή, αναφέροντας αναλυτικά τη Δ/νση της έδρας.

            Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Μονάδας σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

                                                                                    Ακριβές Αντίγραφο

                                                                Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                      ΙΩΑΝΝΑ    ΜΑΡΙΑ