Αριθ. Πρωτ: Φ.40035/12249/1486 14.06.2011 Τροποποίηση της παρ 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ.

2011-07-22 14:33

Αριθ. Πρωτ: Φ.40035/12249/1486 14.06.2011 Τροποποίηση της παρ 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ.