OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 102 22/10/2009 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ.

2009-10-22 14:41

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αθήνα ,   22  / 10 / 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                   Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 19  / 101691

                                 Οργανισμός                                                    
                                 Ασφάλισης                           

                                 Ελευθέρων                                                   

                                 Επαγγελματιών                                                  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                                                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 102 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ             

ΤΜΗΜΑ                   : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                          

   ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ            : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5                        ΠΡΟΣ :  Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      : Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ                                       

ΤΗΛ.                        : 210 5274375                                                                 

 FAX                        : 210 5274380                                                 

 

                                  

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. »

           ΣΧΕΤ.: Τα άρθ.61 του Ν.2676/99 και άρθ.30, 35 του Π.Δ.258/05

                        Το αρ.πρωτ.Φ10035/20624/815/23-12-08 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

 

Ύστερα από ερωτήματα Περ/κων Δ/νσεων του Οργανισμού σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/83, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.2676/99 και τις διατάξεις του Ν.3385/05 και ισχύουν σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνά το ύψος των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων. Τούτο δε προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να είναι περισσότερες από σαράντα (40).

Αν το ποσό της οφειλής είναι μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται στις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις το μεν ποσό μέχρι είκοσι (20) μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων παρακρατείται – κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε – το δε επιπλέον ποσό πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της οφειλής, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης χωρίς αναδρομικά.

Οι παραπάνω διατάξεις αποτυπώνονται και στο άρθ.30, παρ.2 του Π.Δ.258/05 (Καταστατικό του ΟΑΕΕ).

Σύμφωνα με το άρθ.35 του Π.Δ.258/05 ο συμψηφισμός των απαιτήσεων του Ταμείου με τη σύνταξη, ενεργείται σε ίσες δόσεις, το ύψος των οποίων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ¼ του ποσού της μηνιαίας σύνταξης . 

Υπάρχουν περιπτώσεις που η μηνιαία σύνταξη καθορίζεται σε οργανικό ποσό μικρότερο του κατωτάτου ορίου ή σε μειωμένο κατώτατο όριο όπως : Διπλοσυνταξιούχοι, σύνταξη αναπηρίας Νέοι ασφαλισμένοι από 1-1-93 και έπειτα , συντάξεις γήρατος (65 ετών με 11 ½ έτη ασφάλισης) του άρθρου 16 του Ν.3232/04, τμηματική σύνταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς Ε.Ε. και τις Διμερείς Συμβάσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές (και σε άλλες ενδεχομένως) το οριζόμενο ποσό των 20 κατωτάτων ορίων εάν παρακρατηθεί μέχρι 40 δόσεις , η δόση ξεπερνά το 1/4 της σύνταξης και ενίοτε η δόση  είναι ίση ή  και μεγαλύτερη του ποσού της σύνταξης.

Ύστερα από ερώτημα, με το αναφερόμενο στα σχετικά έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου διευκρινίστηκε ότι :

·      το ποσό που δύναται να παρακρατηθεί είναι το ποσό των 20 Κατωτάτων Ορίων και όχι το ποσό των 20 καταβαλλομένων συντάξεων ,

·       δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει επιμήκυνση δόσεων πλέον των σαράντα (40).

Οπότε στις περιπτώσεις που η μηνιαία σύνταξη του ασφαλισμένου είναι μικρότερη του κατωτάτου ορίου, τότε θα πρέπει το αρμόδιο τμήμα συντάξεων να προσδιορίζει το ποσό της οφειλής που πρέπει να προκαταβάλει ο ενδιαφερόμενος ώστε το υπόλοιπο προς παρακράτηση ποσό από τη σύνταξη να είναι δυνατό να κατανεμηθεί σε δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 40. 

Κρίνουμε σκόπιμο, επίσης, να σας επισημάνουμε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση παρακράτησης οφειλής, δίνεται η δυνατότητα παρακράτησης της  έως και 40 δόσεις όμως ο τελικός προσδιορισμός του αριθμού των δόσεων θα πρέπει να γίνεται αναλογικά, με κριτήρια το σύνολο της οφειλής και το ποσό της σύνταξης  και να μην εξαντλείται πάντα ο αριθμός αυτός.

Δηλαδή :

·                  σε κάθε περίπτωση που η σύνταξη ισοδυναμεί με το εκάστοτε καταβαλλόμενο κατώτατο όριο οι δόσεις θα καθορίζονται στον μέγιστο αριθμό (40) ώστε να παρακρατείται το ½ και πλέον (λόγω προσθέτων τελών) της σύνταξης .

·                  σε περίπτωση που η σύνταξη είναι μεγαλύτερη, αναλόγως με το ύψος της οφειλής θα προσδιορίζονται τόσες δόσεις ώστε  το ποσό της κάθε δόσης να μην υπολείπεται του ¼ της σύνταξης.

·                  στις περιπτώσεις που χορηγείται σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρόνο, ο αριθμός των δόσεων δεν είναι δυνατό να ξεπερνά τον αριθμό των μηνιαίων συντάξεων και εάν προκύπτει υπερβαίνον ποσό θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να το προκαταβάλει.

              Στο σώμα της απόφασης θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των δόσεων.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                      Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

                                                                      

                                                                   Ι. ΜΑΡΙΑ

 

 

 

             Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ             Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ         Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                            α.α.                        ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ              ΠΑΡΟΧΩΝ

                                

      

                   Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ                       Ε. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ               ΑΘ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ             Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το εποπτεύον Υπουργείου διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν ανταποκριθεί στο έγγραφο κοινοποίησης οφειλής και παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία, τότε έχει δικαίωμα να εξοφλήσει το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2676/99 (έως 36 δόσεις), αλλά η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης της οφειλής.