Υπ. Εργασίας Αριθμός Πρωτ. 26139/987 12.01.2011 Τροποποίηση της αριθμ. 19721/15-10-2010 Κ.Υ.Α. «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας