Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

2010-04-29 16:59

 

 

«Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε  εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»

 

 (ΚΥΑ 6421/19.4.2010 - ΦΕΚ 474/Β/19.4.2010)

 

Κ.Υ.Α.

 

Πληροφοριακό Έντυπο