ΟΑΕΔ Αριθμός Πρωτ. ΟΙΚ.26098/69 14.01.2011 Συμπλήρωση της υπ\'αριθ.80030/29-6-2007 απόφασής μας \"Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός διάρθρωσης και αρμοδιότητες των Κ.Π.Α. 2 του Ο.Α.Ε.Δ.\", όπως αυτή ισχύει.