Πρόγραμμα 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22 – 64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ»

2010-08-12 13:11

 

Πρόγραμμα 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22 – 64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ»

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΡΗΤΗ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)

24/08/2010

ΑΤΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

24/08/2010