Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προγράμματα του Οργανισμού

2010-09-17 18:45

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Αθήνα, 17-09-2010

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προγράμματα του Οργανισμού

    O Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στα εξής προγράμματα:

    1. «Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών»

    2. «Συνδυασμένο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων»

    3. «Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 45 ετών και άνω, έτους 2007»

    4. «Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων και Φορέων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων»