ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ 14.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2010-11-02 16:17

  

    Νέο πρόγραμμα καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ, για τη συμμετοχή επιχειρήσεων που απασχολούν 50 εργαζομένους και άνω και αντιμετωπίζουν προβλήματα «διαρθρωτικής προσαρμογής» στην κρίση. Το πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές μέχρι την 1η Ιουλίου 2008 και σήμερα παρουσιάζουν ζημιές, μείωση κύκλου εργασιών, αυξανόμενη δανειοληψία ή ακόμη οδεύουν προς πτώχευση. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή απόλυσης 14.000 απασχολουμένων στην εργασία με όχημα τη συμμετοχή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.Για πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr και να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08:00-14:00 στα τηλέφωνα 2109989 675, 2109989 681, 2109989 683, 2109989 685, 2109989 687 και 2109989 128.