44.302 θέσεις εργασίας χάθηκαν τον Οκτώβριο. Από αυτούς, περίπου οι μισοί απευθύνθηκαν στον ΟΑΕΔ. Έτσι, τουλάχιστον 22.000 εργαζόμενοι προστέθηκαν στη λίστα των ανέργων για αναζήτηση εργασίας τον περασμένο μήνα.

2010-11-18 13:21

44.302 θέσεις εργασίας χάθηκαν τον Οκτώβριο. Από αυτούς, περίπου οι μισοί απευθύνθηκαν στον ΟΑΕΔ. Έτσι, τουλάχιστον 22.000 εργαζόμενοι προστέθηκαν στη λίστα των ανέργων για αναζήτηση εργασίας τον περασμένο μήνα. Παρά την αύξηση του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων (7,8% έναντι του προηγούμενου μήνα), οι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν κατά 7,46%, δηλαδή κατά 14.761 άτομα, γεγονός το οποίο μπορεί να αντανακλά ότι πρόκεται για εργαζόμενους προσωρινής ή μερικής απασχόλησης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του επιδόματος. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (ανήλθαν σε 717.382 τον Οκτώβριο του 2010) μόνο 143.342, σχεδόν ένας στους πέντε ανέργους (19,9%) λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας οι εγγεγραμμένοι άνεργοι φτάνουν τις 609.249.