ΝΣΚ 451/2011 26.06.2011 Εάν στις περιπτώσεις μισθώσεων ακινήτων για στέγαση δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003, μπορούν να γίνουν δεκτοί προς μίσθωση και χώροι ακινήτων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3843/2010

2012-01-23 12:21

ΝΣΚ 451/2011 26.06.2011 Εάν στις περιπτώσεις μισθώσεων ακινήτων για στέγαση δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003, μπορούν να γίνουν δεκτοί προς μίσθωση και χώροι ακινήτων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3843/2010 και η διαδικασία έχει περαιωθεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 6 αυτού, ή που προσφέρονται με την δέσμευση του ιδιοκτήτη, ότι θα υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, δεδομένου ότι εκ του νόμου δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί γι’ αυτούς τους χώρους οικοδομική άδεια, ενώ εκ της διακηρύξεως του μειοδοτικού διαγωνισμού απαιτείται όλοι οι προς μίσθωση χώροι να είναι ενταγμένοι στην οικοδομική άδεια του ακινήτου και επομένως εντός των όρων και περιορισμών δομήσεως αυτού.