ΝΣΚ Αριθμός Πρωτ. 337 14.10.2010 Υποχρέωση των Επιμελητηρίων να χορηγούν καταστάσεις από το μητρώο τους με στοιχεία των μελών τους, σε μέλη τους, μη μέλη, άλλη επιχείρηση άλλου νομού, φορείς και υπηρεσίες ή ιδιώτες, που ζητούνται για οποιαδήποτε χρήση.