ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146 ΦΕΚ Α' 90 18.04.2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

2013-04-27 10:08

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146 ΦΕΚ Α' 90 18.04.2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.