ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144 ΦΕΚ Α' 88 18.04.2013 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2013-04-27 10:03

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144 ΦΕΚ Α' 88 18.04.2013 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.